• فایل ها را به اینجا بکشید
    Accepted file types: jpg, png, Max. file size: 8 MB, Max. files: 1.
      لطفا فقط و فقط تصویر رسید واریز مربوطه خود را وارد کنید(حداکثر تعداد آپلود فایل ۱ عدد و حداکثر حجم آپلود تا ۸ مگابایت).
    • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .