خطای ۴۰۳

درخواست IP یا منطقه جغرافیایی شما مسدود شده است!

چرا این خطارا مشاهده میکنید؟!

مدیریت سایت www.janasaz.com درخواست IP یا منطقه جغرافیایی شما رابه دلایلی مسدود کرده است.

برای رفع این خطا چه کاری باید انجام بدهم؟

این خطا زمانی بوجود می آید که شما از VPN (فیلتر شکن)، پروکسی و یا هرنوع نرم افزار تغییر دهنده IP استفاده میکنید. برای رفع مشکل فقط کافی است که موارد فوق را غیر فعال کنید و صفحه سایت را دوباره باز کنید.